“Kultura i historia” nr 30/2016

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 30/2016

Kultura i Historia nr 30/2016

 Cover, Editors, TOC

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Aleksandra Łukaszewicz
Wybrane wątki pragmatyczne, ontologiczne i estetyczne w filozoficznej analizie obrazów miejskich
 PDF 

Agnieszka Gralińska-Toborek
Nowy Stary Rynek w Łodzi – nieudane miejsce
 PDF

Magdalena Lachman
Literackie aktywacje przestrzeni miejskich – nowa arteria komunikacyjna czy ślepy zaułek estetyki?
 PDF

Magdalena Borowska
Dźwięk i zapach w przestrzeni miejskiej; w poszukiwaniu nowych rozwiązań
 PDF

Bogusław Dziadzia
Doświadczanie, katalogowanie. Kulturalny prekariusz wobec estetycznych wymiarów sztuki w przestrzeni miejskiej
 PDF

Paulina Sztabińska
Dwie performatywne strategie aktywizacji przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych prac Joanny Rajkowskiej)
 PDF

Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Stary Rynek w Łodzi – miejsce bez aksjologicznej tożsamości. Klasyczne jakości estetyczne jako potencjał transfiguracyjny
 PDF

Angelika Lasiewicz-Sych
Kreacja miejsc a forma otwarta: problem aktywnej percepcji w architekturze
 PDF

Jakub Petri
„Hello My Name is..”. Performatywny wymiar vlepki
 PDF

Urszula Lisowska
Sztuka (w) przestrzeni miejskiej a kształtowanie emocji politycznych. Perspektywa rozumnej psychologii moralnej Marthy Nussbaum
 PDF

Maria Popczyk
Estetyka miasta-obrazu. Wprowadzenie
 PDF

Jakub Robaszkiewicz
Malarstwo i  urbanistyka – krytyczne interwencje obrazu
 PDF

Małgorzata Nieszczerzewska
Miejska eksploracja. Aktywacja bez interwencji?
 PDF

Alicja Głutkowska-Polniak
Moda jako przejaw miejskiego stylu życia
 PDF

Mateusz Salwa
Ogród w mieście i estetyka ekologiczna
 PDF

Piotr Schollenberger
Odwracalność przeznaczenia – estetyka przestrzeni Shusaku Arakawy
 PDF

Elżbieta Staniszewska
Przestrzeń miejska a  wspólnota; przypadek Radomia
 PDF

Barbara Głyda-Żydek
(Nie)zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Zabrza
 PDF

Konrad Chmielecki
Zdarzenia wizualne i bioobrazy we współczesnych miastach. Wizualne aktywności estetyczne w przestrzeni miejskiej jako efekt ataków terrorystycznych, biowładzy i biopolityki
 PDF

Anna Wójcik
Ogrody chińskie: Bramy ogrodu – bramy percepcji
 PDF