Bogumiła Burda – Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląska

Kultura i Historia nr 1/2001 Bogumiła Burda Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląska Programy nauczania ukazujące się przez cały okres panowania habsburskiego na Dolnym Śląsku miały swoje wcześniejsze korzenie. Sięgały…

Marek Woźniak – Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 1/2001 Marek Woźniak Między antropologią a historią: mechanizm kozła ofiarnego w narracji historycznej Prezentowana poniżej praca jest próbą odtworzenia pewnej wizji świata i człowieka, która często zupełnie nieświadomie kieruje postępowaniem badawczym historyka, i której szczególnie wyraźne…

Tomasz Pawelec – Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program badawczy

Tomasz Pawelec – Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program badawczy KiH 1/2001 Rozpoczynając niniejsze rozważania pragnę przypomnieć ważną dla dociekań naukowych prawdę o tym, iż poznawanie jest w pewnym sensie także i konstruowaniem przedmiotu poznania. Określenie dziedziny badania…