Kategoria: In English

In English

Alicja Kędziora – The letters of Helena Modjeska and Sir Henry Irving

Alicja Kędziora The letters of Helena Modjeska and Sir Henry Irving Prezentowana korespondencja obejmuje listy Heleny Modrzejewskiej (1840–1909) do Henry’ego Irvinga (1838–1905) w latach 1880–1900. Korespondencja jest tematycznie różnorodna, w większości została napisana w czasie pobytu i gościnnych występów aktorki w angielskiej stolicy (1880–1882, 1885) i jest świadectwem roli…

Magdalena Zegarlińska – The application of Mikhail Bakhtin’s concepts of dialogism, polyphony and heteroglossia in film analysis.

Abstrakt Michaił Bakhtin, rosyjski filozof, myśliciel i semiotyk przenosi uwagę z „langue”  na „parole”, czyli zwraca szczególną uwagę na nie na teoretyczny, systematyczny aspekt języka a na jego praktyczne użycie w prociesie mowy. Zainteresowany dialogicznością języka, osadza go w historycznym,…

Magdalena Kamińska – The virtual community: utopia, reality or myth?

Abstrakt Artykuł omawia historię pojęcia wspólnoty wirtualnej od lat dziewięćdziesiątych XX wieku aż do dziś. Powstałe jako wyrażenie potoczne, spopularyzowane przez dziennikarzy i entuzjastów nowego medium, w krótkim czasie stało się ono centralnym punktem naukowej refleksji nad kulturowymi aspektami internetu,…