Autor: Katarzyna Dawidziuk P

Zuzanna Dziuban – Oikofobia jako doświadczenie kulturowe

Abstrakt Artykuł stawia pytanie o możliwość opisu współczesnego doświadczenia kulturowego w terminach oikofobii: lęku przed domem, przed przebywaniem w nim. Kategoria ‘domu’ potraktowana zostaje tu jako użyteczna choć bardzo problematyczna metafora filozoficzna. Oikofobia, opisująca doświadczenie utraty poczucia kulturowej swojskości i…

Wojciech Dutka – Podróże kulinarne Stanisława Koźmiana (1836-1922)

Abstrakt Tekst jest badawczą propozycją spojrzenia na historię w skali mikro na jedną z najciekawszych polskich osobistości  wieku XIX. To spojrzenie mikro jest zarazem badawczym przyczynkiem do historii żywienia. Stanisław Koźmian (1836-1922) pozostawił po swoich podróżach ciekawe dzienniki. W źródłach…

Ewa Drygalska – Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czyli historia związków międzyrasowych w Stanach Zjednoczonych

Abstrakt Artykuł próbą interpretacji filmu Stanleya Kramera pod tytułem Zgadnij, kto przyjdzie na obiad z 1967, w szerszym kontekście walki Afroamerykanów o prawa obywatelskie oraz kwestii małżeństw mieszanych w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiam się w nim w jaki sposób kultura popularna i kino…