Sidey Myoo: Nie pisz, nie mów, nie spotykaj się… zaloguj się!

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe
partycypacja, zapośredniczenie, ewolucja,
Bibliografia

1. Aleksander, Igor; Morton, Helen; 2008, Computational studies of consciousness; w: Rahul Banerjee, Bikas Chakrabartii (red.), Progress in Brain Research. Models of Brain and Mind. Physical, Computational and Psychological Approaches, t. 168, Amsterdam: Elsevier.
2. BrainGate, 2012; w: http://www.youtube.com/watch?v=ogBX18maUiM, [dostęp: 12.12.2015].
3. Cannon, Tim; , Circadia, http://www.grindhousewetware.com/Circadia.html, [dostęp: 12.12.2015].
4. Cannon, Tim; 2013, Circadia; w: http://www.youtube.com/watch?v=clIiP1H3Opw, [dostęp: 12.12.2015].
5. Demers, Louis-Philippe; 2013, Blind Robot; w: http://www.youtube.com/watch?v=gMUeCMDQve4, [dostęp: 12.12.2015].
6. Demers, Louis-Philippe; 2013, Blind Robot; w: http://www.youtube.com/watch?v=nyh_EYGB5xo, [dostęp: 12.12.2015].
7. Fiengold, Ken; 2001, If/Then; w: http://www.youtube.com/watch?v=y_8mKgoYmFc&feature=related, [dostęp: 12.12.2015].
8. Harbisson, Neil; 2012, Eyeborg; w: http://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color,[dostęp: 12.12.2015].
9. Hayles, Katherine; 1999, How we Became Posthuman. Virtual Bodies In Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago: University of Chicago Press.
10. Ishiguro, Hiroshi; 2012, Beicho Android; w: http://technabob.com/blog/2012/07/25/beicho-android-robot/, [dostęp: 12.12.2015].
11. Kurzweil, Raymond; 2003, Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł. Eliza Chodkowska, Anna Nowosielska, Warszawa: Kurhaus Publishing.
12. Moravec, Hans; 1998, Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence, London: Harvard University Press.
13. Shibata, Takanori; 2001, Paro; w: http://www.youtube.com/watch?v=SkjLZdSQpfg, [dostęp: 12.12.2015].
14. Shibata, Takanori; 2001, Paro; w: http://www.youtube.com/watch?v=Uq4HtLKQw7w, [dostęp: 12.12.2015].
15. Shibata, Takanori; 2001, Paro; w: http://www.youtube.com/watch?v=x39Gs4ysZ2s, [dostęp: 12.12.2015].
16. Stelarc – Movatar http://stelarc.org/?catID=20225 [dostęp: 12.12.2015].
17. Warwick, Kevin; 2003, Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics; w: Ethics and Information Technology, nr 5, ss. 131-137.

Biogram

Sidey Myoo aka Michał Ostrowicki, filozof i teoretyk sztuki. Pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. Interesuje się estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki elektronicznej. Od 2003 roku zajmuje się filozofią sieci oraz takimi zjawiskami, jak: immersyjność, interaktywność, teleobecność, telematyczność, sztuczna inteligencja, hybrydyzacja, alinearność, immaterialność, interfejs, tożsamość. W 2006 roku posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu. Jest autorem artykułów, monografii i prac redagowanych z dziedziny filozofii oraz teorii sztuki. Brał udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach naukowych.
Kontakt: sidey.myoo@sideymyoo.art.pl