Autor: nytszer

Lucyna Kostuch – Recenzja: Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011.

Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton University Press, Princeton 2011. Recenzowana praca naukowa niewątpliwie należy do pozycji bardzo ważnych, ponieważ porusza problem dziś uważany za niezwykle istotny, a mianowicie – stosunek do „obcego”, „innego” w kontekście etnicznym…

„Stasi ist ein Trauma vieler Deutscher, von denen einige Schriftsteller sind“. Der Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk im Gespräch mit Krzysztof Okoński

„Stasi to trauma wielu Niemców, wśród nich kilku pisarzy” Pieśniarz i pisarz Stephan Krawczyk w rozmowie z Krzysztofem Okońskim Wywiad ze Stephanem Krawczykiem został przeprowadzony 02.12.2010 po koncercie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie artysta przebywał na zaproszenie Katedry Germanistyki,…

Beata Pietkiewicz-Pareek – Sprawozdanie z konferencji „Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji” (1 grudnia 2011, UMK, Toruń)

1 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyła się konferencja pt: ”Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji”. Jej organizatorami byli dr Filip Nalaskowski, dr Mirosław Zientarski i dr Dagna Dejna z Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.…