Autor: Autor1

Dorota Pauluk – W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia – uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

Streszczenie Celem artykułu będzie przedstawienie uniwersytetu jako specyficznej instytucji, w której obok ideałów istniały zawsze trudności związane z codziennym funkcjonowaniem. Jako tak rozumiana instytucja, współczesny uniwersytet boryka się z wieloma złożonymi problemami, które mogą prowadzić do podważania jego wielowiekowej misji,…

Oleksandr Shevchuk – Internet jako Pogranicze między światem realnym a wirtualnym: możliwości wykorzystania w celach naukowego rozwoju

Abstract In this article the author examines the Internet as a Borderland between real and virtual world, and pays attention to the main features of the Network in the modern world. Internet influences on human behavior and the formation of…

Rafał Ilnicki – Episteme awatarów

W artykule skupię się na analizie możliwości kształtowania intersubiektywnej wiedzy w środowiskach rzeczywistości wirtualnych takich jak Second Life. Zagadnienie pewności, platońskiej episteme, stanowi główny wymóg przekazu wszelkiej wiedzy, ale też nauczania – taki warunek stawiany był nauce na przestrzeni wieków.…