Autor: justynastanczyk p

nightmagic.ownlog.com , justynastanczyk.fotolog.pl

Jakub Trzebiatowski – Klasyczne koncepcje socjalizacji. Socjologia wobec fenomenu „stawania się” osobowości

Streszczenie Artykuł prezentuje przegląd klasycznych koncepcji socjalizacji. Jak zauważono, źródeł teoretycznych analiz procesów socjalizacji poszukiwać należy we wczesnych intuicjach psychologicznych i socjologicznych. Spośród teorii psychologicznych wskazano na psychoanalizę, behawioryzm i psychologię poznawczą. Na ich gruncie autorzy poszukiwali „endogennych” mechanizmów uspołecznienia.…

Dorota Skotarczak – Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków

Abstrakt Artykuł prezentuje historię i stan polskich badań nad możliwością wykorzystania filmu w warsztacie badawczym historyka. Dzieli się on na trzy części. W pierwszej zaprezentowano początkowy okres badań do lat osiemdziesiątych XX w. Przedstawiono tu głównie dyskusje, jaka toczyła się…

Janusz Myszczyszyn – Znaczenie polityki Infant Industry w warunkach wczesnego rozwoju gospodarczego na przykładzie Niemiec

Streszczenie Autor przedstawiając etapy rozwoju wymiany handlowej w XIX w., próbuje wyjaśnić, jakie korzyści i koszty wynikają z „infant industry”. Mimo, że było wiele argumentów ekonomicznych potwierdzających korzyści wolnej wymiany handlowej, to niemal wszędzie budziła ona wiele kontrowersji społecznych i…