Autor: justynastanczyk p

nightmagic.ownlog.com , justynastanczyk.fotolog.pl

Piotr Tafiłowski – Turcica w Gesamtkatalog der Wiegendrucke

Abstrakt Celem artykułu jest prezentacja zjawiska komunikacji społecznej w Europie w drugiej połowie XV wieku na przykładzie antytureckich druków inkunabułowych. Podstawą metodologiczną części problemowej tekstu jest funkcjonalna koncepcja książki sformułowana przez Karola Głombiowskiego. Po upadku Konstantynopola w 1453 r. zagrożenie…

Tomasz Żaglewski – Eros medialnie zapośredniczony. Przypadek Videodrome, Crash i eXistenZ Davida Cronenberga

Abstrakt W artykule podjęta zostaje próba uchwycenia twórczości filmowej Davida Cronenberga, jako oryginalnego głosu w dyskusji na temat roli technologii we współczesnym świecie. Autor stara się przedstawić wybrane tytuły kanadyjskiego reżysera, jako przykłady historii o niejednoznacznym – i często szokującym…

Elżbieta Winiecka – Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. (Szkic z dziejów dwóch wizji antropologicznych)

Streszczenie: Artykuł przedstawia skrót dziejów relacji między kategoriami woli i pragnienia. Eksponując różnice między nimi, pokazuje, że nadanie pierwszeństwa każdej z nich pociąga za sobą odmienną wizję człowieka. Pragnienie wpisuje podmiot w wizję metafizyczną, wola zaś eksponuje autokreacyjny charakter jaźni.…