Kategoria: Recenzje

Recenzje

Wojciech Jaracz : W poszukiwaniu internetowego dowcipu. Russell Frank, Newslore: Contemporary Folklore on the Internet,Jackson2011

Współczesność zakochała się w cyfrowych danych: każdego dnia bezmiar obrazów, filmów i tekstów pojawia się na rozsianych po całym świecie serwerach. Wydaje się, że jest to idealna sytuacja dla badaczy kultury ostatnich kilkunastu lat (przecież Internet to bardzo, jeżeli nie…

Sylwia Papier: Kto zabił Lukrecję? O najnowszej książce wydawnictwa Ha!art Piksel Zdrój

Pojawienie się literatury hipertekstowej związane jest bezpośrednio ze zmianami, jakie dokonały się w kulturze w ostatnich dziesięcioleciach. Rozwój massmediów oraz Internetu, a także pojawienie się nowych nośników informacji sprawiły, że jest ona o wiele bardziej popularna i coraz częściej staje się…

Andrzej Radomski: Historiografia w okresie transformacji. Kilka uwag na marginesie monografii: Historia Wizualna

Okres ostatnich kilkudziesięciu lat w historiografii zachodniej to ciąg nieustających dyskusji nad jej podstawami i kierunkami dalszego rozwoju. Owym dyskusjom ciągle towarzyszyło słowo: kryzys. Dokładnie 40 lat temu ukazała się słynna Metahistory Hydena White’a, która podważyła wiele pewników obowiązujących na…