Tag: Agata Rybińska

Agata Rybińska: Yosef Hayim Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć – próba recenzji

1. Żydowski Instytut Historyczny w 2014 roku wydał książkę Yosefa Hayima Yerushalmiego pt. Zachor1. Od 1982 roku z angielskiego przetłumaczono ją na kilka języków: portugalski, włoski, francuski, niemiecki, japoński, a na polski dopiero teraz (2014:26). Zachor składa się z pięciu…

Agata Rybińska: Księgi pamięci – źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk

Abstrakt: Celem artykułu jest wskazanie na księgi pamięci jako źródła m.in. do badań kulturoznawczych. Na przykładzie Sefer Przytyk zaprezentowane zostaną wybrane elementy kultury żydowskiej (języki, dane onomastyczne, niektóre zwyczaje i elementy kultury duchowej i materialnej, np. fotografie, informacje o strojach,…