Tag: Andrzej Radomski

Andrzej Radomski: I Ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ICT zmieniły praktykę naukową

Abstract In the modern world ICT plays a very important role . New technology has changed many aspects of life .ICTs have also changed scientific practice . There are new models of doing science. Science can now be grown outside…

Andrzej Radomski – Dziesięć tez na temat: informacjonalistycznej edukacji

Nie jest już odkrywczą konstatacją, że współczesny świat (i to nie tylko ten zachodni) jest w decydującym stopniu kształtowany przez technikę i jej wytwory. Na czoło wysuwają się tu różnego typu technologie elektroniczne, telekomunikacyjne, informatyczne czy cybernetyczne. Stworzyły one nowe…

Andrzej Radomski, Recenzja z: Jerome de Groot, Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routlege, 2009

Consuming History jest najnowszą książką znanego angielskiego historyka, profesora University of Manchester, Jerome de Groota. Zdobył on uznanie w środowisku historyków jako badacz kultury i literatury renesansowej. Oprócz wykładów w The School of Arts, Histories and Cultures, jest autorem: Royalist…