Tag: Andrzej Radomski – Dziesięć tez na temat: informacjonalistycznej edukacji

Andrzej Radomski – Dziesięć tez na temat: informacjonalistycznej edukacji

Nie jest już odkrywczą konstatacją, że współczesny świat (i to nie tylko ten zachodni) jest w decydującym stopniu kształtowany przez technikę i jej wytwory. Na czoło wysuwają się tu różnego typu technologie elektroniczne, telekomunikacyjne, informatyczne czy cybernetyczne. Stworzyły one nowe…