Tag: antropologia kultury

Agnieszka Smaga – Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny

Agnieszka Smaga Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny Ryszard Kapuściński dopatrywał się genezy i powodów swego poszukiwania wizualnych sposobów rejestracji twarzy w dziecinnym braku talentu do portretowania osób z bliskiego otoczenia[1]. (Wtedy nie…

Wojciech Kruszelnicki – Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji

Wojciech Kruszelnicki Antropologia i kolonializm, czyli o kulturowo-politycznym uwikłaniu reprezentacji Abstrakt Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na problem historyczności wiedzy antropologicznej. Spojrzenie na antropologię jako na produkt historii kolonializmu dostarcza argumentu dla twierdzenia, iż jednym z podstawowych uwarunkowań, a…

Wojciech Kruszelnicki – Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej

Kultura i Historia nr 16/2009 Wojciech Kruszelnicki Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej Abstract The aim of my paper is to show the development of Clifford Geertz’s theory of culture and his methodology of “thick” description from its foundational…