Tag: Bogumiła Truchlińska

Bogumiła Truchlińska – Społeczne i ekonomiczne zagadnienia w świetle filozofii kultury[1]

Uwagi wstępne II Rzeczpospolita nie wyrastała w próżni kulturowej, nie była też wynikiem osiągnięć ostatniego pokolenia, o czym świadczy przytoczony przez Moderatora debaty fragment tekstu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wyraźnie wskazuje on na znaczenie tradycji, dorobku przeszłych pokoleń, jak i na pewien…