Tag: gry video

Marzena Falkowska- Gry wideo jako nowe medium – podstawowe kategorie badawcze

Abstrakt Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej poświęconej grom wideo jako nowemu medium. Przedstawiono w nim krótki rys historyczny pojęcia, jego znaczenie, a także najważniejsze cechy: konwergencję, interaktywność i interpasywność, ergodyczność, reprezentację numeryczną, modularność, automatyzację, wariacyjność, transkodowanie kulturowe, immersję i teleobecność.…