Tag: Janusz Myszczyszyn

Janusz Myszczyszyn – Ewolucja polityki wolnego handlu w XIX w. za szczególnym uwzględnieniem gospodarki Niemiec

Abstrakt: Dane historyczne dotyczące rozwoju gospodarczego świata potwierdzają, że okresy bardziej liberalnego podejścia do wymiany handlowej na ogół przeplatały się z okresami ograniczeń typowymi dla gospodarek prowadzących politykę protekcjonistyczną. W wieku XIX, w wyniku budowy gospodarek kapitalistycznych ich polityka gospodarcza…

Janusz Myszczyszyn – Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) i koleje żelazne a rozwój gospodarczy Niemiec w XIX w. – próba oceny

Abstrakt Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) i koleje żelazne to dwa nierozłączne, uzupełniające się procesy w gospodarce rozbitych na początku XIX w. gospodarczo i politycznie Niemiec (tzw. „syjamskie bliźnięta modernizacji gospodarki Niemiec”). Procesy te miały duży wpływ na powstanie w…

Janusz Myszczyszyn – Znaczenie Niemieckiego Związku Celnego w budowie jedności gospodarczej Niemiec

Abstrakt: Rozwój gospodarki kapitalistycznej w XIX w. miał swoje silne odbicie we wzroście obrotów handlowych. Szybko zwiększała się wartość obrotów wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Złożyło się na to wiele przyczyn, ale najważniejszymi były: ciągły wzrost produkcji przemysłowej w wyniku implementacji…