Tag: Kazimierz Krzysztofek

Kazimierz Krzysztofek – BIG DATA SOCIETY. Technologie samozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej

I. Mane, Tekel, Fares Nie tylko navigare, ale także computare necesse est. Od początku dziejów kultury człowiek rejestrował dane. Dzięki pismu je utrwalał, a drukowi – multiplikował. Musiał pozyskiwać dane, aby – nadając im znaczenie – przekształcać je w informacje i nową…

„Będziemy żyć pod cyfrowym niebem…” – z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem rozmawia Radosław Bomba

Kazimierz Krzysztofek jest profesorem socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i wiceprezesem Fundacji Pro Cultura. Członek europejskiej sieci instytutów badań nad kulturą i centrów informacji o kulturze (CIRCLE), ekspert Open Society Institute w Budapeszcie, członek Komitetu Prognoz PAN…