Tag: Księgi pamięci – źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk

Agata Rybińska: Księgi pamięci – źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk

Abstrakt: Celem artykułu jest wskazanie na księgi pamięci jako źródła m.in. do badań kulturoznawczych. Na przykładzie Sefer Przytyk zaprezentowane zostaną wybrane elementy kultury żydowskiej (języki, dane onomastyczne, niektóre zwyczaje i elementy kultury duchowej i materialnej, np. fotografie, informacje o strojach,…