Tag: Kultura i

Agnieszka Skrobas – Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości

Agnieszka Skrobas Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, pod naukowym kierownictwem prof. zw. dr hab. Wojciecha Słomskiego. Współczesna rzeczywistość to przestrzeń radykalnych zmian i…

Agnieszka Smaga – Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny

Agnieszka Smaga Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny Ryszard Kapuściński dopatrywał się genezy i powodów swego poszukiwania wizualnych sposobów rejestracji twarzy w dziecinnym braku talentu do portretowania osób z bliskiego otoczenia[1]. (Wtedy nie…