Tag: Kultura i Historia nr 17

Wojciech Górczyk – Ślady recepcji legend arturiańskich w heraldyce Piastów czerskich i kronikach polskich.

Wojciech Górczyk Ślady recepcji legend arturiańskich w heraldyce Piastów czerskich i kronikach polskich. Abstrakt. Polska heraldyka jest mało znana w Europie, dlatego wielu europejskich specjalistów w tej dziedzinie uważa, że poza Anglią smok nie występuje w heraldyce władców. Taką opinię…

Ewa Pogorzała – Międzynarodowa konferencja Języki i kultury w kontakcie – dawniej i dziś, 26 – 28 marca 2009 r.

Ewa Pogorzała Międzynarodowa konferencja Języki i kultury w kontakcie – dawniej i dziś, 26 – 28 marca 2009 r. (International Conference Languages and cultures in contact – then and now, Częstochowa, March 26-28, 2009) W dniach 26 – 28 marca…

Agnieszka Skrobas – Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości

Agnieszka Skrobas Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, pod naukowym kierownictwem prof. zw. dr hab. Wojciecha Słomskiego. Współczesna rzeczywistość to przestrzeń radykalnych zmian i…