Tag: Kultura popularna

Maria Adamczyk – Konformizm czy bunt? Analiza fenomenu anoreksji z perspektywy badań nad płcią kulturową

Streszczenie Artykuł eksploruje zagadnienie anoreksji pod kątem powiązań pomiędzy kobiecą cielesnością a ograniczeniami w sferze publicznej i w dokonywaniu  wyborów dotyczących stylu życia. Kulturowy przekaz uwzniośla szczupłe ciało czyniąc je gwarantem lepszego, szczęśliwego i pełnego doznań życia, same kobiety zaś,…

Wojciech Górczyk, Demitologizacja i remitologizacja Graala w kulturze masowej XX w.

Abstrakt Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją jego średniowiecznej legendy. Niniejszy tekst stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego…

Radosław Bomba – „John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody” – recenzja

Kultura i Historia numer 8/2005 Radosław Bomba John Storey „Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody”, przekład i redakcja Janusz Barański, WUJ, Kraków 2003, ss.153 – recenzja John Storey w swojej książce prezentuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące badań kultury…