Tag: Kulturoznawstwo

Marta Zambrzycka – Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Abstrakt Tekst jest próbą opisu nurtu badań antropologii literatury. Zaprezentowane w nim zostały podstawowe definicje związane z antropologicznym rozumieniem tekstu literackiego. Badania antropologiczne umożliwiają poszerzenie dyskursu literaturoznawczego, uzupełnienie go o nowe konteksty oraz otwarcie na „coś więcej w literaturze niż…

Agnieszka Smaga – Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny

Agnieszka Smaga Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem – aspekt etniczny i antropologiczny Ryszard Kapuściński dopatrywał się genezy i powodów swego poszukiwania wizualnych sposobów rejestracji twarzy w dziecinnym braku talentu do portretowania osób z bliskiego otoczenia[1]. (Wtedy nie…

Andrzej Radomski – Kulturoznawstwo wobec wyzwań ‘Inteligentnej Rzeczywistości’

Andrzej Radomski Kulturoznawstwo wobec wyzwań ‘Inteligentnej Rzeczywistości’ …A można rozpocząć w ten sposób: Od pewnego czasu mówi się i pisze, że żyjemy w jakimś przełomowym okresie. W miarę stabilna do tej pory rzeczywistość, najczęściej określana rzeczywistością nowoczesną, przestała/je istnieć na…