Tag: Marta Smoleń-Sidyk

Marta Smoleń-Sidyk: Storytelling medialnie zapośredniczony jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnej rzeczywistości

Nie tkamy opowiadań, ani mitów, to one nas stwarzają. (Kordys, 2006, 144) Abstrakt Praca jest próbą ogólnego scharakteryzowania i przedstawienia perspektyw rozwoju nowoczesnych społeczeństw w kontekście ich stosunku do własnej tradycji oraz wobec stanu ich świadomości historycznej i poczucia tożsamości.…

Marta Smolen-Sidyk: „Digistoria” (interdyscyplinarny, interaktywny, polisensoryczny projekt edukacyjny).

Abstrakt Praca dotyczy współczesnych metod retrospekcji i nauczania polisensorycznego, za pomocą środków werbalnych i pozawerbalnych, mediów cyfrowych i interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Począwszy od szerokiego spektrum metod wizualnych (np. film, komiks), form parateatralnych (RPG, teatr tańca), dochodzimy aż do statycznych i…

Marta Smoleń-Sidyk: Sposoby wizualizacji poezji w Internecie

  Streszczenie: Dwudziesty wiek stał się wiekiem sztuki synergicznej i multimedialnej – pozwalającej chłonąć przekaz wszystkimi zmysłami, korzystającej z różnych środków wyrazu, lecz również interaktywnej, otwartej na aktywny odbiór i nieograniczonej przestrzenią żadnego muzeum, odległością i czasem. Pozwoliły na to…