Tag: Marta Zambrzycka

Marta Zambrzycka – Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Abstrakt Tekst jest próbą opisu nurtu badań antropologii literatury. Zaprezentowane w nim zostały podstawowe definicje związane z antropologicznym rozumieniem tekstu literackiego. Badania antropologiczne umożliwiają poszerzenie dyskursu literaturoznawczego, uzupełnienie go o nowe konteksty oraz otwarcie na „coś więcej w literaturze niż…

Marta Zambrzycka, „Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci

ABSTRAKT Tekst niniejszy stanowi próbę analizy zjawiska „widowisk śmierci” oraz innych, ujętych w ramy konwencji kulturowej, makabrycznych „spektakli”, w których podstawową rolę odgrywa kategoria curiosum, potworności czy bólu. Do widowisk takich autorka zalicza zarówno praktykowane dawniej publiczne egzekucje i tortury,…

Marta Zambrzycka – Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu”

Marta Zambrzycka Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu ABSTRAKT Tematem artykułu jest analiza kategorii czasowo-przestrzennych w utworze literackim. Autorka powołuje się na koncepcje czasu i przestrzeni funkcjonujące w obrębie literaturoznawstwa, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Celem…