Tag: prasa

Beata Bryś – Rozwój dolnośląskiej prasy i kinematografii po II wojnie światowej jako przykład kultury masowej

Beata Bryś Rozwój dolnośląskiej prasy i kinematografii po II wojnie światowej jako przykład kultury masowej Abstrakt Artykuł jest próba odpowiedzi na pytanie czy dolnośląska prasa i kinematografia po II wojnie światowej stanowiły jedynie jeden z elementów kultury masowej. Czy może…

Andrzej Adamski – Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian

Andrzej Adamski Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę specyfiki internetu jako medium oraz fenomenu cyberprzestrzeni i różnych propozycji rozwiązań prawnych w tym zakresie. Część druga…