Tag: rozwój gospodarczy świata w XIX i XX

Janusz Myszczyszyn – Ewolucja polityki wolnego handlu w XIX w. za szczególnym uwzględnieniem gospodarki Niemiec

Abstrakt: Dane historyczne dotyczące rozwoju gospodarczego świata potwierdzają, że okresy bardziej liberalnego podejścia do wymiany handlowej na ogół przeplatały się z okresami ograniczeń typowymi dla gospodarek prowadzących politykę protekcjonistyczną. W wieku XIX, w wyniku budowy gospodarek kapitalistycznych ich polityka gospodarcza…

Janusz Myszczyszyn – Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w.

Kultura i Historia nr 16/2009 Janusz Myszczyszyn Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w. Abstrakt: Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w Anglii w XVIII w., zwana także przewrotem technicznym, otworzyła przed Anglią, Europą i całym światem nowy…