Tag: Teksty

Milena Gucma – Recenzja „Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie”

Kultura i Historia nr 14/2008 Milena Gucma Recenzja zbioru esejów „Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie”. Pod redakcją Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak. Tom 1 – 245 stron, Gdańskie Wydawnictwo pedagogiczne, Gdańsk 2007 Tom 2 – 374 strony,…

Dorota Kozdra – Przekroczyć próg rzeczywistości audiowizualnej.

Kultura i Historia nr 14/2008 Dorota Kozdra „Przekroczyć próg rzeczywistości audiowizualnej.” Płótno obrazu filmu dokumentalnego a płótno obrazu filmu fabularnego – w stronę przenikania dwóch światów. Kłamstwo i prawda. Abstrakt Film nie tylko rejestruje daną rzeczywistość, ale i ją dokumentuje.…

Anna Musiol – Pomiędzy albumem a leksykonem pamięci – refleksje na temat niemieckiego dyskursu upamiętnienia

Kultura i Historia nr 14/2008 Anna Musiol Pomiędzy albumem a leksykonem pamięci – refleksje na temat niemieckiego dyskursu upamiętnienia Abstrakt W tym tekście przedstawiona zostanie definicja pojęcia pamięci w oparciu o aktualny stan badań nad tym zagadnieniem. Wyodrębnione na tej…