Tag: The German Customs Union (Deutscher Zollverein) and railroads in the economic development of Germany in the nineteenth century – an attempt to assess

Janusz Myszczyszyn – Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) i koleje żelazne a rozwój gospodarczy Niemiec w XIX w. – próba oceny

Abstrakt Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) i koleje żelazne to dwa nierozłączne, uzupełniające się procesy w gospodarce rozbitych na początku XIX w. gospodarczo i politycznie Niemiec (tzw. „syjamskie bliźnięta modernizacji gospodarki Niemiec”). Procesy te miały duży wpływ na powstanie w…