Tag: Wałerij Szewczuk

Marta Zambrzycka – Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu”

Marta Zambrzycka Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu ABSTRAKT Tematem artykułu jest analiza kategorii czasowo-przestrzennych w utworze literackim. Autorka powołuje się na koncepcje czasu i przestrzeni funkcjonujące w obrębie literaturoznawstwa, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Celem…