Tag: web 2.0

Radosław Bomba: W stronę uniwesytetu 2.0 – refleksje po konferencji Nauka 2.0: więcej niż Internet

W dniach 17-18 kwietnia 2012 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (UJ) zorganizowało konferencję naukową Nauka 2.0: więcej niż Internet, w której miałem przyjemność uczestniczyć w charakterze prelegenta (zob. film poniżej). Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wskazuje, że Polska akademia nareszcie…

Wojciech Pigla – Webplemię – próba eksplikacji pojęcia

Abstrakt W proponowanym tekście mam zamiar poruszyć kwestię komunikacyjnych aspektów funkcjonowania Internetu. Przedstawię wyniki własnych badań, według których można mówić o nowym typie więzi powstającej w rezultacie określonego sposobu komunikowania się przez Internet. Punktem wyjścia dla konstruktu webplemienia jest pojęcie…

Wojciech Pigla – Przestrzeń Internetu jako przestrzeń badawcza – etyczne aspekty obserwacji w ramach określonego typu serwisów Web 2.0

Abstrakt W proponowanym tekście chciałbym przedstawić tezę o istnieniu społeczeństwa Sieci (różniącego się od „społeczeństwa sieci”), czyli zróżnicowanej pod wieloma względami grupy użytkowników Internetu., zasiedlających i ożywiających elektroniczne przestrzenie. Konsekwencją przyjęcia tej tezy jest uznanie Internetu za specyficzny teren –…