Tag: webplemię

Wojciech Pigla – Webplemię – próba eksplikacji pojęcia

Abstrakt W proponowanym tekście mam zamiar poruszyć kwestię komunikacyjnych aspektów funkcjonowania Internetu. Przedstawię wyniki własnych badań, według których można mówić o nowym typie więzi powstającej w rezultacie określonego sposobu komunikowania się przez Internet. Punktem wyjścia dla konstruktu webplemienia jest pojęcie…