Autor: nytszer

Agata Hofman – Edukacja Przyszłości 2020

Wstęp Projekt Edukacji Przyszłości 2020 stanowi kompilację indywidualizacji i informatyzacji nauczania wczesnoszkolnego, od klasy 0 do klasy 3. Oparty jest na metodzie guwernerskiej, teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, filozofii dla dzieci oraz na badaniach własnych autorki w indywidualnym interdyscyplinarnym nauczaniu…

Tomasz Żaglewski – Być jak Bond, tworzyć jak Bergman. Myślenie magiczne i racjonalność twórczego działania w dobie YouTube na przykładzie fan fiction

Abstract The article attempt to show the fan-made movies as a sphere of both rational and irrational activity. In such productions as Star Wars Revelations or The Shadow of Revenge fans can use their technical skills and knowledge about the brand they are trying…

Agata Hofman – Polska Akademia Dzieci i inne projekty inspirowane pasją Profesora Morawskiego

Wstęp Profesor Tadeusz Morawski jest wykładowcą Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz autorem lub współautorem siedmiu monografii (w tym pozycji nagrodzonej przez Wydział Nauk Technicznych PAN w 1976 roku), ponad 200 artykułów i komunikatów konferencyjnych oraz 20…