Autor: ewaroslan p

Agnieszka Jęczeń – Recenzja: Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne

Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne, Universitas, Kraków 2010. Metafora w mediach Tylko metafora ujawnia to, co inaczej pozostaje dla języka ukryte: zagęszczenie doświadczenia. (Hastrup, 2008, 152) Wobec narastających przemian współczesnej rzeczywistości kulturowej, w której kluczową rolę odgrywają media, pojawiają się…

Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski – 7 grzechów głównych konferencji

Wstęp Naszą motywacją do napisania poniższego tekstu były doświadczenia z konferencjami naukowymi z ostatnich lat. Obok zadowolenia i satysfakcji z uczestnictwa często pojawiało się rozczarowanie i niedosyt. Właśnie te ostatnie odczucia motywowały nas do zorganizowania konferencji „Poprawność polityczna w sferze…