Autor: wolverine

Paweł Stefanek – Kulisy przystąpienia Hiszpanii do wojny siedmioletniej 1756-1763

1. Hiszpańska propozycja mediacji Traktat z Utrechtu, który kończył hiszpańską wojnę sukcesyjną 1701–14 sankcjonował oddanie tronu Hiszpanii francuskim Burbonom. Jednocześnie jednak wprowadzono zakaz unii obu państw i nowa burbońska monarchia utraciła wszystkie dotychczasowe posiadłości w Europie. Był to na tyle…

Łukasz Kamieński – Wojna secesyjna, medycyna, opiaty i „żołnierska choroba”

Abstrakt Amerykańska wojna domowa (1861-65) była pierwszą nowoczesną wojną totalną, zapowiadającą charakter dwóch wojen światowych. Była też konfliktem, który jako pierwszy wprowadził do dyskursu problem używania i nadużywania leków i narkotyków przez żołnierzy. Wielu rannych i chorych, których leczono za…

Krzysztof Karczewski – Recenzja: Paweł Brudek „Afryka Wschodnia 1914 – 1918″

W polskiej historiografii tematy związane z afrykańskimi frontami I Wojny Światowej, a w zasadzie z wszystkimi pozaeuropejskimi, cieszą się słabą popularnością i pojawiają się tylko w monografiach poświęconych całemu konfliktowi[1]. Pewnym światełkiem w tunelu i pierwszą pozycją traktującą o tym…