Tag: Bolesław Matuszewski

Dorota Skotarczak – Film i media audiowizualne w refleksji polskich historyków

Abstrakt Artykuł prezentuje historię i stan polskich badań nad możliwością wykorzystania filmu w warsztacie badawczym historyka. Dzieli się on na trzy części. W pierwszej zaprezentowano początkowy okres badań do lat osiemdziesiątych XX w. Przedstawiono tu głównie dyskusje, jaka toczyła się…

Dorota Kozdra – Przekroczyć próg rzeczywistości audiowizualnej.

Kultura i Historia nr 14/2008 Dorota Kozdra „Przekroczyć próg rzeczywistości audiowizualnej.” Płótno obrazu filmu dokumentalnego a płótno obrazu filmu fabularnego – w stronę przenikania dwóch światów. Kłamstwo i prawda. Abstrakt Film nie tylko rejestruje daną rzeczywistość, ale i ją dokumentuje.…