Tag: Design

Ewa Pokorska – Design postmodernizmu na przykładzie twórczości mediolańskiej grupy Memphis

Postmodernizm to, w odniesieniu do sztuk użytkowych, termin określający rozwój stylistyczny, który był odpowiedzią na racjonalizm modernistycznego wzornictwa. Dla modernizmu znamienna była ideologia funkcjonalizmu, który przejawiał się między innymi w postulatach gloryfikujących utylitaryzm. Pytanie „do czego to służy?” stawiano na…

Jan Stasieńko – Cyberkulturoznawstwo – akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury

Kultura i Historia nr 14/2008 Jan Stasieńko Cyberkulturoznawstwo – akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury Abstrakt Media Cyforwe jako dyscyplina akademicka są raczej młodym polem badań. Począwszy od wczesnych lat 90-tych poprzedniego stulecia wiele programów akademickich zapoczątkowało…