Tag: Epistemologia

Wojciech Kruszelnicki – Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacza „w terenie”

Abstrakt W moim artykule analizuję szereg zagadnień natury epistemologicznej i etyczno-politycznej, dotyczących postaci badacza-etnografa. Pogłębiając polską recepcję problemu badacza w terenie (the self in fieldwork), pokazuję z perspektywy epistemologicznej, jak wiele indywidualnych czynników warunkuje, a zarazem ogranicza, antropologiczne poznawanie obcych…

Wojciech Sady – Co to znaczy, że coś istnieje?

„Kultura i Historia” nr 12/2007 Wojciech Sady „Co to znaczy, że coś istnieje?” Prof. dr hab. Wojciech Sady jest pracownikiem Instytutu Filozofii UMCS, prowadzi stronę internetową Dzieje religii, filozofii i nauki oraz stronę o nauczaniu Krishnamurtiego. W. Sady, Co to…