Tag: filozofia indyjska

Elżbieta Winiecka – Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. (Szkic z dziejów dwóch wizji antropologicznych)

Streszczenie: Artykuł przedstawia skrót dziejów relacji między kategoriami woli i pragnienia. Eksponując różnice między nimi, pokazuje, że nadanie pierwszeństwa każdej z nich pociąga za sobą odmienną wizję człowieka. Pragnienie wpisuje podmiot w wizję metafizyczną, wola zaś eksponuje autokreacyjny charakter jaźni.…