Tag: Filozofia

Maja Koza-Granosz – Aksjologia jako dyscyplina scalająca filozofię i nauki o kulturze

Aksjologia jako odrębna dziedzina filozofii jest nauką stosunkowo nową, jej początki przypadają na połowę XIX wieku. Za przedmiotowy zakres aksjologii uznać należy zgłębianie problematyki wartości: rozpatrywanie ich pod względem bytowym i poznawczym. Za nazwę dla filozofii wartości przyjęto termin „aksjologia”…

Rafał Ilnicki – Episteme awatarów

W artykule skupię się na analizie możliwości kształtowania intersubiektywnej wiedzy w środowiskach rzeczywistości wirtualnych takich jak Second Life. Zagadnienie pewności, platońskiej episteme, stanowi główny wymóg przekazu wszelkiej wiedzy, ale też nauczania – taki warunek stawiany był nauce na przestrzeni wieków.…

Marcin Krawczyk, O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii

Marcin Krawczyk O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii. Abstrakt W artykule zatytułowanym „O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii” podejmuję się przedstawienia Rortiańskiego projektu estetyzacji życia i filozofii, zarówno w wymiarze…