Tag: Hermeneutyka

Wojciech Kruszelnicki – Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacza „w terenie”

Abstrakt W moim artykule analizuję szereg zagadnień natury epistemologicznej i etyczno-politycznej, dotyczących postaci badacza-etnografa. Pogłębiając polską recepcję problemu badacza w terenie (the self in fieldwork), pokazuję z perspektywy epistemologicznej, jak wiele indywidualnych czynników warunkuje, a zarazem ogranicza, antropologiczne poznawanie obcych…

Andrzej L. Zachariasz – Poznanie teoretyczne a hermeneutyka

Kultura i Historia nr 7/2004 Andrzej L. Zachariasz Poznanie teoretyczne a hermeneutyka Tekst oryginalnie opublikowany w Czasopiśmie ΣΟΦΙΑ Publikacja za zgodą redakcji. 1. Uwagi wstępne Hermeneutyka, a raczej należałoby powiedzieć myślenie hermeneutyczne, jest tą formułą realizacji aktywności intelektualnej człowieka, które…