Tag: Karol Trojan

Karol Trojan – Zainteresowanie turystów kulturą grup etnograficznych, etnicznych i mniejszości narodowych na podstawie analizy frekwencji odwiedzin małopolskich parków etnograficznych w latach 2006 – 2008

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje województwo małopolskie jako region aktywności etnoturystów, czyli osób zainteresowanych turystyką etnograficzną, etniczną oraz mniejszości narodowych. Potwierdza ona również zasadność istnienia obiektów określanych mianem parków etnograficznych. Narzędziem, którym autor posłużył się w realizacji wspomnianego celu, była analiza…

Karol Trojan – Przestrzeń miejska, jako miejsce funkcjonowania romskiej mniejszości etnicznej – studium przypadku na przykładzie miasta Nowego Sącza

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje przestrzeń, jako terytorium, w którym dochodzi do interakcji między społecznościami go zamieszkującymi. Rozważania na temat funkcjonowania w niej poszczególnych jednostek, oparto na romskiej mniejszości etnicznej osiadłej w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza. Stąd też autor podejmuje…