Tag: Katarzyna Rodek

Katarzyna Rodek – Publiczne wymiary eteru. Radio jako narzędzie publicznej komunikacji

Abstrakt: Tekst zwraca uwagę na postrzeganie eteru i fal radiowych, jako części przestrzeni publicznej, wylicza podobieństwa i specyfikę tej materii. W artykule zastały opisane także trzy przykłady nietypowych projektów, które wykorzystały nietypowe możliwości radia. Pierwszy z nich, autorstwa artystki Andrei…