Tag: Kino

Karolina Albińska – „Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”? – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego

Abstrakt: Głównym celem niniejszego tekstu  jest pokazanie długiej drogi, którą  musiało przebyć słuchowisko – niegdyś sztandarowy gatunek radiowy – zanim uzyskało swą tożsamościową niezależność. Artykuł opisuje zależności między artystyczną twórczością radiową a pokrewnymi formami sztuki takimi jak literatura, kino oraz…

Dawid Głownia – Herosi kinematografii – początki japońskiego przemysłu filmowego

ABSTRAKT: Celem niniejszego artykułu jest omówienie zjawiska narodzin japońskiego przemysłu filmowego oraz sposobu, w jaki funkcjonował on w najwcześniejszym okresie swego istnienia. Nasza podróż przez annały historii kinematografii rozpocznie się wraz z przybyciem do Kioto kinematografu braci Lumière, zakończy natomiast…

Rafał Syska – „W melancholii doświadczam czasów” Rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa

Abstrakt Tematem eseju jest analiza twórczości greckiego reżysera Theo Angelopoulosa w kontekście jego historiozoficznych zainteresowań. W tekście zastała opisana przede wszystkim trylogia historyczna reżysera, w której Angelopoulos opisał najnowszą historię Grecji (lata 1936-1977). Znalazł dla ilustracji nieodległych zdarzeń osobną formę…