Tag: Komunikacja

Antoni Porczak: Elektro-Tropizm i Techno- Hedonia.

Abstract Among living creatures humans are marked out by the ability to create and apply electric power outside their organisms. The period of industrially manufactured electric power turns into the digital phase which is characterised by sending impulses of high…

Magdalena Ratajczak: Nowe media – nowe tożsamości?

Abstrakt: Artykuł jest próbą nakreślenia zmian w komunikowaniu społeczności etnicznych, wynikających z korzystania z nowych mediów. Autorka uznaje, że Internet jest alternatywnym narzędziem komunikowania dla tych grup wobec trudności w dostępie do tradycyjnych mediów. Internet wspomaga dziś tworzenie „nowych” tożsamości…

Emanuel Kulczycki – Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji

Abstrakt Celem niniejszego artykułu jest wskazanie filozoficznego gruntu do refleksji nad komunikacją oraz rozważania nad statusem dyscyplinarnym tej refleksji. Tekst jest próbą zarysowania warunków, które należy spełnić, aby można było w sposób nieinstytucjonalny usamodzielnić badania nad komunikacją. Główną zaprezentowaną myślą…