Tag: Literatura

Karolina Albińska – „Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”? – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego

Abstrakt: Głównym celem niniejszego tekstu  jest pokazanie długiej drogi, którą  musiało przebyć słuchowisko – niegdyś sztandarowy gatunek radiowy – zanim uzyskało swą tożsamościową niezależność. Artykuł opisuje zależności między artystyczną twórczością radiową a pokrewnymi formami sztuki takimi jak literatura, kino oraz…

Ilona Godlewska – Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha Tochmana

Abstract: The articles written by Wojciech Tochman not only create a relationship with readers but also make them draw conclusions. His texts do not include ready answers to very significant and existencional questions as they are just a description of events…

Marta Zambrzycka, „Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci

ABSTRAKT Tekst niniejszy stanowi próbę analizy zjawiska „widowisk śmierci” oraz innych, ujętych w ramy konwencji kulturowej, makabrycznych „spektakli”, w których podstawową rolę odgrywa kategoria curiosum, potworności czy bólu. Do widowisk takich autorka zalicza zarówno praktykowane dawniej publiczne egzekucje i tortury,…