Tag: Ludologia

Marzena Falkowska- Gry wideo jako nowe medium – podstawowe kategorie badawcze

Abstrakt Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej poświęconej grom wideo jako nowemu medium. Przedstawiono w nim krótki rys historyczny pojęcia, jego znaczenie, a także najważniejsze cechy: konwergencję, interaktywność i interpasywność, ergodyczność, reprezentację numeryczną, modularność, automatyzację, wariacyjność, transkodowanie kulturowe, immersję i teleobecność.…

Radosław Bomba – Jak badać gry komputerowe? – Recenzja książki Fransa Mäyrä pt. „An Introduction to Game Studies. Games In Culture”

Kultura i Historia nr 15/2009 Radosław Bomba Jak badać gry komputerowe? Recenzja książki Fransa Mäyrä pt. „An Introduction to Game Studies. Games In Culture” Frans Mäyrä, An Introduction to Game Studies. Games In Culture, SAGE Publications, London 2008, ss. 196.

Jesper Juul – Co potrafią,a czego nie potrafią gry komputerowe

Kultura i Historia nr 4/2003 Jesper Juul Co potrafią,a czego nie potrafią gry komputerowe przełożył: Piotr Wojcieszuk Przedstawione na konferencji Digital Arts and Culture w Bergen, 2-4 września 2000. Wstęp Tytułem tego artykułu jest wielkie pytanie: „co gry komputerowe potrafią,…