Tag: Maciej Stasiowski

Maciej Stasiowski: Przetopić chrom Przywracanie poprzedniej wersji systemu. Post-humanistyczna ®ewolucja w nowym kinie science-fiction.

Abstrakt Jeżeli uznać coolhunting za obowiązujący w kinie science-fiction paradygmat, obecna era konwergencji, mediów lokacyjnych i zapośredniczonego doświadczenia przysparza konwencji gatunkowej egzystencjalnego problemu. Futurystyczny sztafaż nie jest już równie istotny, co post-technologiczna perspektywa ujmująca codzienne działania, zdarzenia, nawyki. Ekranowa przyszłość…

Maciej Stasiowski – Defragmentacja tożsamości. Niepokój pokolenia Internetu w „Serial Experiments Lain” Ryutaro Nakamury.

Abstrakt: Obecnie pierwszy kontakt z techniką cyfrową zachodzi już w dzieciństwie. W serialu telewizyjnym „Serial Experiments Lain” Ryutaro Nakamury, pokazano, jak stopniowo zawłaszcza sobie kolejne obszary życia społecznego, za pomocą komunikatorów społecznych, programów, gier. Doświadczenia docierają do bohaterów w formie…