Tag: Marek Woźniak

Marek Woźniak – W poszukiwaniu mechanizmów mitologizacji dziejów [rewolucji]

„Kultura i Historia” nr 2 Wydaje się, iż doświadczenia rewolucji październikowej najwcześniej [poza oczywiście samymi ‘rewolucjonistami’] i najmocniej odbiły swoje piętno w nurcie klasyfikowanym generalnie jako ‘katastroficzny’. Terminem tym możemy [za S. Mazurkiem] określić wszelkie koncepcje historiozoficzne [formułowane w języku…

Marek Woźniak – Postmodernizm a historiografia polska. Refleksje po lekturze pracy W. Boleckiego Polowanie na postmodernistów.

„Kultura i Historia” nr 2/2002 Marek Woźniak Postmodernizm a historiografia polska Refleksje po lekturze pracy W. Boleckiego Polowanie na postmodernistów [1]. Pytania odnoszące się do tych elementów poznania historycznego [czy może ogólniej: procesu poznawania i opisu przeszłości], na które zwraca…

„Agnieszka Kolasa-Nowak – Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego, Lublin 2001” (Marek Woźniak)

„Kultura i Historia” nr 2/2002 Charles Tilly, socjolog, historyk, przedstawiciel nurtu w socjologii zwanego socjologią historyczną [1] bada przede wszystkim zagadnienia długofalowych zmian struktury społecznej, w tym szczególnie warunki i mechanizmy działania kolektywnego. Jak sam twierdzi rozważania socjologiczne są lub…