Tag: mniejszość romska

Karol Trojan – Przestrzeń miejska, jako miejsce funkcjonowania romskiej mniejszości etnicznej – studium przypadku na przykładzie miasta Nowego Sącza

Abstrakt Niniejsza publikacja ukazuje przestrzeń, jako terytorium, w którym dochodzi do interakcji między społecznościami go zamieszkującymi. Rozważania na temat funkcjonowania w niej poszczególnych jednostek, oparto na romskiej mniejszości etnicznej osiadłej w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza. Stąd też autor podejmuje…